DK - Disciplinární komise

Zápis DK ze dne 10.6.2009

Zápis DK ze dne 10.6.2009

DK
logo_ofs

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO


Z Á P I S č. 29


Ze schůze disciplinární komise konané dne: 10.06.2009


Přítomni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Novák Petr,Polderl Jaroslav,Kříž Karel

Omluveni:
231b//08 A3A01 Těšetice - Dne: 10.06.2009

- - Těšetice
Nedodržování rozhodnutí orgánů ČMFS - č.j.231a/08
Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 200 Kč 2/7


Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v
případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( úhradu uložené
pokuty ve výši 5000,- - č.j.231a//08 ) rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů
družstvu z jehož provinění k plnění došlo. Pokud nebude možno určit nebo postihnout družstvo z
jehož provinění nedobytnost vznikla, budou soutěžní body odebrány A mužstvu mužů. Toto opatření
je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti.
Pokuta ve výši 200 Kč bude odečtena ze soutěžního vkladu
Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


P-251/08 A3C1204 Petrovice - Rybníky Dne: 31.05.2009
Okresní soutěž IV.C
Dvořák Tomáš - Petrovice 09.09.1973 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře v přerušené hře (oplácení )
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 2 sout. utkání 1/7a 01.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy

Změna trestu: Prominutí zbytku trestu - nevyhověno 1 sout. utkání
Úhrada poplatku za žádost o změně trestu ve výši 100 Kč bude stržena se soutěžního vkladu

Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy.


253/08 A3B1204 Vlasatice - Mackovice Dne: 31.05.2009
Okresní soutěž IV.B
Hořák Daniel - Mackovice 27.09.1989 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře +
držení protihráče za dres
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 1 sout. utkání 1/6a 01.06.2009 04.11.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


253a/08 A3B1204 Vlasatice - Mackovice Dne: 31.05.2009

- - Mackovice
Nedostavení se hráče bez řádné omluvy na následující druhé jednání DK
Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 2/7 01.06.2009
Nedodržování rozhodnutí orgánů ČMFS - čl.26/4 RFS OFS Znojmo
Pokuta ve výši 100 Kč bude odečtena ze soutěžního vkladu
Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


255/08 A3B1203 Velký Karlov - Břežany B Dne: 31.05.2009
Okresní soutěž IV.B
Stehlík Petr - Velký Karlov 24.09.1977 ČK
Nesportovní chování na hřišti - zmaření brankové příležitosti
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 sout. utkání 1/1 01.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


255a/08 A3B1203 Velký Karlov - Břežany B Dne: 31.05.2009

- - Velký Karlov
Nedostavení se hráče bez řádné omluvy na následující druhé jednání DK
Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 2/7 01.06.2009
Nedodržování rozhodnutí orgánů ČMFS - čl.26/4 RFS OFS Znojmo
Pokuta ve výši 100 Kč bude odečtena ze soutěžního vkladu
Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


256/08 A3C121 Braníšovice - Hor. Kounice C Dne: 31.05.2009
Okresní soutěž IV.C
Křepela Luděk - Hor. Kounice C 18.08.1964 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - 2x podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené
hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 1 sout. utkání 1/6a 01.06.2009 04.11.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


256a/08 A3C1201 Braníšovice - Hor. Kounice C Dne: 31.05.2009

- - Hor. Kounice C
Nedostavení se hráče bez řádné omluvy na následující druhé jednání DK
Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 2/7
Nedodržování rozhodnutí orgánů ČMFS - čl.26/4 RFS OFS Znojmo
Pokuta ve výši 100 Kč bude odečtena ze soutěžního vkladu
Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


257/08 A3D1303 Lechovice - Konice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.D
Procházka René - Lechovice 06.10.1975 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře

Rozhodnutí DK: Odloženo 08.06.2009


258/08 A3D1303 Lechovice - Konice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.D
Mössmer Jan - Konice 31.01.1984 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře
Rozhodnutí DK: Odloženo 08.06.2009


259/08 C1A261 Božice - Dobšice A Dne: 06.06.2009
Okresní soutěž dorost A
Pikart Martin - Božice 23.03.1991 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - kritika HR bez hanlivých výroků + nesportovní chování
(zatleskání )
Rozhodnutí DK: Odloženo 07.06.2009


260/08 A3C1305 Hostěradice B - Tavíkovice Dne: 06.06.2009
Okresní soutěž IV.C
Veleba Roman - Tavíkovice 23.05.1964 ČK
Urážka HR s hanlivým výrokem
Rozhodnutí DK: Odloženo 07.06.2009


261/08 A2B2602 Trstěnice - Vedrovice A Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž III.B
Březina Jan - Trstěnice 02.03.1978 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře +
kritika HR bez hanlivých výroků
Rozhodnutí DK: Odloženo 08.06.2009


262/08 A2B2602 Trstěnice - Vedrovice A Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž III.B
Kopetka Luděk - Vedrovice A 18.07.1985 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře +
úmyslné zdržování
Rozhodnutí DK: Odloženo 08.06.2009


263/08 A3C1303 Polánka - Petrovice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.C
Bauer Tomáš - Petrovice 16.02.1983 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy

264/08 A3B1303 Jiřice - Vlasatice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.B
Hagara Miroslav - Jiřice 23.10.1984 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


265/08 A3B1303 Jiřice - Vlasatice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.B
Rolák Radek - Vlasatice 07.06.1972 ČK
Tělesné napadení - vrážení do soupeře v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


266/08 A3B1306 Suchohrdly u Mir. B - Božice B Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž IV.B
Kocanda Jiří - Suchohrdly u Mir. B 14.07.1975 ČK
Urážka HR s vulgárním výrokem
Rozhodnutí DK: Odloženo 08.06.2009
Neprojednáno z důvodu nejasnosti celé události,kdy je nutno předvolat aktéry předmětného
utkání,které nebylo dohráno


267/08 A3B1305 Břežany B - Čejkovice Dne: 06.06.2009
Okresní soutěž IV.B
Vlasák Milan - Břežany B 05.08.1985 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - úmyslné zakopnutí míče + úmyslné hraní rukou
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 2 sout. utkání 1/6a 07.06.2009 04.11.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


268/08 A1A261 Hatě - Tasovice B Dne: 07.06.2009br> Okresní přebor
Gregor Jan - Hatě 29.08.1980 ČK
Tělesné napadení - prudké vrážení do soupeře v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


269/08 A1A261 Hatě - Tasovice B Dne: 07.06.2009<br> Okresní přebor
Martinák Marián - Hatě 30.12.1977 2.ŽK
Vyloučen po předchozím napomenutí - 2x podražení soupeře z boku v nepřerušené hře

Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 2 sout. utkání 1/6a 08.06.2009 04.11.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


270/08 A1A261 Hatě - Tasovice B Dne: 07.06.2009
Okresní přebor
Fortelný Vlastimil - Tasovice B 23.03.1987 ČK
Tělesné napadení - prudké vrážení do soupeře v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


271/08 A2A2605 Křepice - IE Znojmo B Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž III.A
Petrla Jindřich - IE Znojmo B 16.09.1975 ČK
Urážka HR s hanlivým výrazem
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 sout. utkání 1/3b 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


272/08 A2A2605 Křepice - IE Znojmo B Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž III.A
Vašíček Martin - IE Znojmo B 26.11.1980 ČK
Nesportovní chování vůči rozhodčím - hrubé protestování
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 4 sout. utkání 1/3a 08.06.2009 04.11.2009


Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


273/08 C1B2603 Jiřice - Dyjákovice Dne: 07.06.2009
Okresní soutěž dorost B
Chaloupka Jaroslav - Jiřice 27.07.1991 ČK
Tělesné napadení - udeření protihráče míčem v přerušené hře
Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 5 sout. utkání 1/7a 08.06.2009


Poplatek za projednání ve výši 50 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy


P-233/08 A3B2103 Vlasatice - Suchohrdly u Mir. B Dne: 17.05.2009
Okresní soutěž IV.B
Cileček Pavel - Vlasatice 01.01.1979 ČK
Tělesné napadení - udeření protihráče rukou po rozehrání
Rozhodnutí DK: Prominutí zbytku trestu - nevyhověno 2 sout. utkání 1/7b 18.05.2009


Úhrada poplatku za žádost o změně trestu ve výši 100 Kč bude stržena se soutěžního vkladu

Poplatek za projednání ve výši 100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy.DK bere na vědomí:
- zápis DK JmKFS č.29 z 3.6.2009
- informaci sekretáře OFS k úhradám uložených pokut
- ústní sdělení STK k nedohranámu utkání A3B1306


DK předvolává na své zasedání dne 17.6.2009 v 16:15 hod. v souvislosti s nedohraným utkáním A3B1306 ze dne 7.6.2009 mezi odd.Suchohrdly u Miroslavi - Božice tyto osoby:

HR Horký Jiří,Tasovice 389
AR1 Rolínek Petr – zajistí nelegující oddíl
AR2 Šperka Milan - zajistí nelegující oddíl
Vyloučený hráč Kocanda Jiří,14.7.1975
Kapitán domácích Slepáček Petr,20.9.1975
Kapitán hostí Himal Jiří,4.3.1975
HP Lubomír (příjmení nečitelné ),1.10.1959
VD domácích Chvátal Rostislav
Trenér domácích Vybíral Jiří
VD hostí Himal Roman


Proti rozhodnutí DK se může potrestaný hráč odvolat do 7 dnů ode dne oznámení,nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému
odvolacímu orgánu (čl.24,odst.2) s doloženým poplatkem (čl.25,odst.5) dle Disciplinárního řádu ČMFS.

Roman Švarc
sekretář OFS Znojmo


JUDr. Milan Kvapil
předseda DK OFS Znojmo| Autor: JUDr. Milan KvapilInformační e-mail | Vydáno dne 11. 06. 2009 | 4100 přečtení | Počet komentářů: 73 |
Přidat komentář | Upozorněte kolegu na tento článek: Informační e-mail | Tisk článku:Vytisknout článek
Kontakt
OFS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo
ofs.znojmo@tiscali.cz

číslo účtu: 246945389/0300
IČ: 22882464

Datová schránka: 74kha4b

Sekretář:
Mgr. Roman Švarc
Tel.:728 143 021
ofs.znojmo@tiscali.cz

Úřední hodiny OFS
Po - 08:00 - 12:00
St - 12:00 - 16:00
Čt - 08:00 - 12:00
Pá - 08:00 - 10:00

V případě nepřítomnosti volejte na mobilní telefon sekretáře
+420 728 143 021
Rozpis soutěží, Adresář oddílů, Adresář vedoucích mládeže
Rozpis soutěží pro fotbalový ročník 2023/2024
Rozpis soutěží 23/24

KOMPLETNÍ ADRESÁŘ ODDÍLŮ (VČETNĚ MLÁDEŽE) PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2024/2025
ADRESÁŘ AKTUALIZOVANÝ K 15.7.2024

Reklama


Úrazové pojištění
Úrazové pojištění - číslo pojistky: 1310001770 platná od 1. 2. 2019
úrazové pojištění
Zápis o utkání
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Stanovy OFS Znojmo
Stanovy OFS Znojmo
Stanovy OFS Znojmo

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.