Zápis z jednání KR dne 5.10. 2021

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 11. 10. 2021

Zápis KR z 5.10. 2021