Zápis z jednání KR dne 9.9. 2021

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 12. 09. 2021

Zápis KR z 9.9. 2021