Zápis z jednání KR dne 19.12. 2020

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 20. 12. 2020

Zápis KR z 19.12. 2020