Zápis z jednání KR dne 1.10. 2020

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 01. 10. 2020

Zápis KR z 1.10. 2020