Zápis z jednání KR dne 24.8. 2020

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 25. 08. 2020

Zápis KR z 24.8. 2020