Zápis z jednání KR dne 18.9. 2019

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 19. 09. 2019

Zápis KR z 18.9. 2019