Zápis z jednání KR dne 21.8. 2019

Autor: Ing. Jan Vařacha <jan@varacha.cz>, Téma: KR - Komise rozhodčích, Vydáno dne: 21. 08. 2019

Zápis KR z 21.8. 2019