Zápis DK ze dne 19.11.2008

Autor: JUDr. Milan Kvapil <@>, Téma: DK - Disciplinární komise, Vydáno dne: 23. 11. 2008

Zápis DK ze dne 19.11.2008

Přítomni : Kvapil Milan, Bence Ondřej, Kříž Karel, Pordelr Jaroslav

Omluveni: Novák Petr

168/08 C1B1402 Oleksovice - Jezeřany Dne: 08.11.2008

Okresní soutěž dorost B

Fiedler Petr - Oleksovice 2.ŽK

Vyloučen po předchozím napomenutí - 2x podražení soupeře z boku v nepřerušené hře

Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti podmíněně 1 sout. utkání 1/6a 09.11.2008 15.06.2009

Poplatek za projednání  ve výši  100 Kč, dle čl. 26/1 RS bude odečten ze soutěžní zálohy

 

 

 

DK bere na vědomí:

-          zápis DK JmKFS č.16 z 13.11.2008

-          zápis STK č.35/08 z 12.11.2008

-          zápis KRD č.22/2008 z 7.11.2008

-          sdělení sekretáře o uhrazení uložených pokut

-          ústní informaci KRD v souvislosti s utkáním Břežany – Božice hraného dne 1.11.2008

 

DK zděluje , že příští zasedání DK bude dne 3.12.2008 od 15:30 hod.

 

 

Proti rozhodnutí DK se může potrestaný hráč odvolat do 7 dnů ode dne oznámení,nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému

odvolacímu orgánu (čl.24,odst.2) s doloženým poplatkem (čl.25,odst.5) dle Disciplinárního řádu ČMFS.

Roman Švarc JUDr. Milan Kvapil

sekretář OFS Znojmo předseda DK OFS Znojmo