Zápis ze zasedání STK dne 15.10.2008

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 16. 10. 2008

Zápis ze zasedání STK dne 15.10.2008

Okresní fotbalový svaz Znojmo

Bezručova 19, 669 02 Znojmo

Tel/fax.: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Sportovně-technická komise

Zápis č.31/08 z jednání komise dne 15.10.2008


Přítomni:Vodák Vl.,Vodák L.,Števica,Nováková,Rychlík,

Omluveni:Zejdová,Koukal

Hosté:


1.Schvaluje výsledky mistrovských utkání z 11.10 a 12.10 2008.2.Schvaluje změnu utkání A1A1406 Mor.Krumlov“B“ – Miroslav „B“

na NE 9.11.2008 ve 13.30hod.


3.Schvaluje dohodu oddílů na změnu termínů utkání A3D0302 Suchohrdly- Havraníky na NE 26.10.2008 ve 14.00hod.


4.Ponechává výsledek utkání A3B1006 Jiřice – Damnice ve prospěch Jiřic

Oddíl Damnic uhradí OFS pokutu 200,-Kč za narušení regulérnosti soutěže.Utkání bylo ukončeno ve 46 min pro pokles hráčů Damnic pod 7.


5.Bere na vědomí zápis DK,KM a KRD


6.Nedostavení hlavních rozhodčí na utkání:

A3A1002 Těšetice – Přímětice „B“

C1B1006 IE Znojmo „B“ - Hrádek


Vodák Vládan v.r.

Předseda STK