Zápis STK ze dne 1.10.2008

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 02. 10. 2008

Zápis STK ze dne 1.10.2008

Okresní fotbalový svaz Znojmo

Bezručova 19, 669 02 Znojmo

tel. a fax : 515248312, e – mail : ofs.znojmo@tiscali.czZápis číslo 29/08

ze schůze STK dne1.10.2008


Přítomni: Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Števica, Nováková, Zejdová, Koukal

Omluveni: Rychlík

Hosté: Bartoš.


Sportovně technická komise:


  1. schvaluje výsledky mistrovských utkání ze dne  27.9. a 28.9.2008.

-chybí zápisy:

A2B0803 Jezeřany-Dyjákovice

A3B0804 Suchohrdly ,,B“-Troskotovice

A3B0806 Mackovice-Jiřice

C1B0802 Višnové-Hostěradice

  1. vynáší kontumační výsledek utkání:

A3A0803 Těšětice-Vranov nad Dyjí 0:3 ve prospěch Vranova z důvodu nenastoupení družstva Těšětic k utkání.Dle RS čl.29 odst.4 Těšetice uhradí Vranovu částku 1500,-Kč

a dle RS čl.29 odst.5 1000,-Kč řídícímu svazu.Uvedené částky uhradí do 15.10.2008 a do tohoto termínu předloží kopie dokladů o úhradě na OFS.

STK upozorňuje oddíl Těšetic, že v případě nenastoupení ke třetímu utkání, bude oddíl vyloučen ze soutěže dle SŘ čl.64 odst. 1a 2.

  1. bere na vědomí změnu termínu utkání:

C1B1107 Višňové-Oleksovice na ÚT 28.10.2008 ve 14:00hod. ve Višňové.

  1. bere na vědomí zápis DK 08/08 ze 24.9.2008, zápis č.6 KM z 24.9.2008.
Vladan Vodák v. r.

předseda STK