Zápis STK ze dne 3.9.2008

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 04. 09. 2008

Zápis STK ze dne 3.9.2008


Okresní fotbalový svaz Znojmo

Bezručova 19, 669 02 Znojmo

tel. a fax : 515248312, e – mail : ofs.znojmo@tiscali.czZápis číslo 25/08

ze schůze STK dne 3.9.2008


Přítomni: Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Števica, Rychlík, Nováková, Zejdová,

Omluveni : Koukal


Sportovně technická komise:


  1. schvaluje výsledky mistrovských utkání z 30.8. a 31.8.2008.

-chybí zápis o utkání C1A0406 Mikulovice-IE Znojmo „A“


  1. souhlasí se změnou termínů utkání takto:

A1A0807 Práče-Šanov „A“ na SO 27.9.2008 v 16:00hod.v Práčích

A2A0804 Jevišovice „B“-Micmanice na NE 28.9.2008 v 10:15hod.v Jevišovicích

A2A0802 Mikulovice-St.Petřín na SO 27.9.2008 v 10:15 v Mikulovicích

A1A0805 Blížkovice „A“-Tasovice „B“ na SO 27.9.2008 v 16:00hod. v Blížkovicích

A1A1103 Suchohrdly u Mir.“A“-Práče na NE 19.10.08 v 10:15hod. V Suchordl. u Mir.


  1. bere na vědomí zápis DK z 27.8.2008:

V utkání A3A0302 Pavlice „B“-Těšetice hraném 24.8.2008 v Pavlicích nastoupil

za družstvo Těšetic neoprávněně hráč Bilka Rudolf (starší), který byl ve 2.kole vyloučen

a je v trestu. STK ponechává výsledek 9:1 ve prospěch Pavlic dosažený na hrací ploše

a neoprávněný start předává k řešení do DK.


Vladan Vodák v. r.

předseda STK