Zápis komise STK ze dne 14.5.2008

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 16. 05. 2008

Zápis číslo 12 ze schůze STK dne 14.5.2008

Zápis číslo 12/08

Zápis číslo 12/08

ze schůze STK dne 14.5.2008

 

Přítomni : Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Rychlík, Nováková, Zejdová, Koukal

Omluveni : 0

Hosté : Števica

Sportovně technická komise:

 

  1. schvaluje výsledky utkání z 10.5. a 11.5.2008 a výsledky dohrávaných utkání ze dne 8.5.2008.
  2. bere na vědomí zápis KRD č.9/2008 z 9.5.2008 a zápis DK ze 7.5.2008.
  3. vynáší kontumační výsledek utkání A2B2203 Slup „A“ – Troskotovice 3:0 ve prospěch družstva Slup z důvodu nedostavení se družstva Troskotovic k utkání. Dle RS čl.29 odst.4 uhradí Troskotovice oddílu Slup 2000,-Kč a dle RS čl.29 odst.5 pokutu 1.500,-Kč řídícímu svazu. Uvedené částky uhradí a do 28.5.2008 předloží kopie o provedení úhrady Slupi na OFS.
  4. schvaluje změny termínů utkání:

A2B2604 Jezeřany – Mor.Krumlov „B“ na 7.6.2008 ve 14:30 hod. v Jezeřanech

A2A2602 St.Petřín – Křepice na 8.6.2008 ve 14:30 hod. ve St.Petříně

A3B1402 Petrovice – Trstěnice na sobotu 14.6.2008 ve 14:30 hod. v Petrovicích-

dohoda oddílů-KR zajistí delegaci HR.Poplatek odečten z vkladu Trstěnic.

  1. uděluje pokutu oddílu Valtrovice za nezajištění občerstvení hostujícímu družstvu a

rozhodčím utkání RS čl.8 odst.2g a neoprávněné čerpání čekací doby 300,-Kč. Částku

uhradí do 28.5.2008. Výsledek utkání dosažený na hrací ploše zůstává v platnosti

  1. utkání C1B2002 Višňové – Dobšice „B“ námitka oddílu Višňové je bezpředmětná.

Dorost Dobšice „B“ hraje stejnou třídu jako dorost Dobšice „A“ a každé družstvo hraje na svůj jmenný seznam potvrzený STK a proto „B“ družstvo jmenný seznam nepředkládá. Zápis o utkání byl ověřen a žádný hráč „B“ družstva nehrál neoprávněně.

  1. uděluje pokutu 400,-Kč oddílu Šanova „B“ za nepodání vyjádření řídícímu orgánu při

nastoupení hráčů na OP. Oddíl Šanova uhradí uvedenou částku do 28.5.2008

  1. uděluje pokutu 300,-Kč oddílu Šanova dor. za nepodání vyjádření řídícímu orgánu při

nastoupení hráčů na OP.Oddíl Šanova uhradí uvedenou částku do 28.5.2008

  1. upozorňuje oddíly, že přihlášky do soutěžního ročníku 2008/2009 musí oddíly zaslat na řídící svaz do 20.6.2008. Přihlášky pro všechny kategorie si můžete stáhnou z internetu na adrese www.fotbal.cz v oddělení Kraje,okresy ze stránek okresu Znojmo v oddělení Tiskopisy OFS používané oddíly.

Losovací aktiv okresních soutěží se uskuteční v pondělí 7.7.2008 v 16:30 hod. Místo konání a další podrobnosti budou zveřejněny ve Znojemsku.

Vladan Vodák v. r. - předsda STK