Zápis STK ze dne 30.4.2008

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 30. 04. 2008

Zápis číslo 10/08 ze schůze STK dne 30.4.2008

Přítomni : Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Koukal, Nováková, Rychlík

Omluveni : Zejdová

Hosté : Števica

Sportovně technická komise:

1. schvaluje výsledky mistrovských utkání z 26.4 a 27.4.2008;

2. schvaluje změny termínů utkání takto :
• A1A2507 Šanov A – Miroslav B na SO 31.5.2008 v 10.00 hod. v Šanově
• A2B2601 Šanov B – Troskotovice na SO 7.6.2008 ve 14.30 hod. V Hraběticích
• A2B1401 Šanov B – Horní Kounice B na SO 14.6.2008 ve 14.30 hod v Hraběticích
• A3B2406 Horní Kounice C – Vlasatice na NE 25.5.2008 v 16.30 hod.
• C1B2003 Jezeřany Maršovice – Lechovice na NE 11.5.2008 v 10.15 hod.

3. rozhodla opakovat utkání A3C1903 Valtrovice – Lechovice ve ČT 8.5.2008 v 16.30 hod. ve Valtrovicích.

4. ukládá pokutu oddílu Šanov za neuvedení počtu pořadatelů v Zápise o utkání A2B2001 ve výši 100,- Kč – pokuta bude stržena z hracího vkladu.

Vladan Vodák v. r. předseda STK