Zápis STK č.6/08

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 04. 04. 2008

Zápis číslo 06/08 ze schůze STK dne 2.4.2008

Zápis číslo 2/08

 

 

Zápis číslo 06/08

ze schůze STK dne 2.4.2008

 

Přítomni : Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Zejdová, Koukal

Omluveni : Nováková, Rychlík

Hosté : Števica,

Sportovně technická komise:

 

  1. schvaluje výsledky utkání z 29.3. a 30.3.2008.

Chybí zápis: A2A1605 Micmanice – Starý Petřín

 

  1. vynáší kontumační výsledek utkání A3C1607 Břežany B – Valtrovice 3 : 0 ve prospěch

Břežan B z důvodu nedostavení se družstva Valtrovic k utkání. Dle RS čl.29 odst.4 uhradí

Valtrovice Břežanům 1.500,-Kč a dle RS čl.29 odst.5 1.000,-Kč řídícímu svazu. Uvedené částky

uhradí do 16.4.2008 a do tohoto termínu předloží i kopii dokladu o provedení úhrady pro Břežany na OFS.

 

- vynáší kontumační výsledek utkání C1A1404 Vranov n. Dyjí - Štítary 0 : 3 ve prospěch

Štítar z důvodu neoprávněného startu hráče v družstvu Vranova n. Dyjí. Případ se předává k řešení do DK

 

  1. Nařizuje sehrání odloženého utkání C1A1403 Hluboké Mašůvky – Micmanice na pátek 11.4.2008 v 16.00 hod. Dohoda oddílů

-          nařizuje sehrání utkání následovně :

-          C1B1702 Bantice – Hostěradice na neděli 20.4.2008 v 10.15 hod.

-          A3C2106 Miroslav C – Havraníky na sobotu 3.5.2008 ve 14.00 hod.

-          A1A2106 Miroslav B – Hrádek na sobotu 3.5.2008 v 16.30 hod.

 

Vladan Vodák v. r.

předseda STK