Pozvánka na valnou hromadu a aktiv oddílů

Autor: <>, Téma: VV - výkonný výbor, Vydáno dne: 08. 01. 2008

Na základě článku 17. odstavec 1. Stanov ČMFS svoláváme valnou hromadu OFS Znojmo, na kterou si Vás tímto dovolujeme pozvat. Valná hromada se bude konat v pátek 15.února. 2008 v 16.00 hod. v zasedací místnosti bývalého O Ú Znojmo, nám. Armády 8.

Program : 1. ) Zahájení
2. ) Schválení jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise
3. ) Zpráva o činnosti OFS za uplynulé období
4. ) Zpráva o hospodaření v roce 2007, návrh rozpočtu, dotací pro mládež na rok 2008 a 2009
5. ) Zpráva revizní komise
6. ) Zpráva mandátové komise
7. ) Diskuze
8. ) Usnesení V H a jeho schválení, závěr
9. ) Přestávka před aktivem oddílů
10.) Hodnocení podzimní části soutěží 2007/2008
11.) Informace odborných komisí OFS
12.) Příprava jarní části soutěží OFS
13.) Diskuze
14.) Závěr

Jednání valné hromady se zúčastní za každý oddíl jeden delegát s hlasem rozhodujícím. Prezentace účastníků od 15.30 hod. Očekáváme Vaši dochvilnost ! Věříme, že svou účastí přispějete ke zdárnému průběhu valné hromady a aktivu oddílů a budete nápomocni dalšímu rozvoji fotbalu na našem okrese. Upozorňujeme oddíly, že účast na aktivu je p o v i n n á. Oddíl, který nevyšle na jednání zástupce, bude předán disciplinární komisi k projednání potrestání. Věříme, že k takovému případu nedojde. Vyplněný a potvrzený delegační list najdete v sekci "Ke stažení" odevzdáte při prezenci!